Gornik Leczna
  Country:
Poland
  Stadium:
Gornik Leczna Stadium
  Capacity:
7,437

Gornik Leczna

  Country:
Poland
  Stadium:
Gornik Leczna Stadium
  Capacity:
7,437